ระบบรับสมัครนักเรียน

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 65
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 65
3 ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 65
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป 20 ก.ย. 65
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 65
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั่วไป 20 ก.ย. 65
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั่วไป 20 ก.ย. 65
8 วารสาร 1/2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65
9 วารสาร 2/2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65
10 การปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดีและการเจริญภาวนาเพื่อลดกิเลสในใจของครู ทั่วไป 8 ก.พ. 65
11 วารสารฉบับที่ 3/2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65
12 วารสารท้ายปี ทั่วไป 1 ม.ค. 65
13 วารสาร ฉบับที่ 24 เดือน ธันวาคม 2546 ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
14 ประกาศประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มใหม่ ทั่วไป 20 พ.ย 64
15 ประกาศประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั่วไป 10 พ.ย 64
16 การพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน ทั่วไป 13 ต.ค. 64
17 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand ในสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วไป 21 ก.ค. 64
18 วารสารฉบับที่ 6/2564 ทั่วไป 21 ก.ค. 64
19 วารสารที่5/2564 ทั่วไป 21 มิ.ย. 64
20 วารสารฉบับที่ 4/2564 ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
21 การประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั่วไป 27 เม.ย. 64
22 วารสารฉบับที่ 2/2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
23 คณะกรรมการจาก สพม. 23 ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 คณะกรรมการจาก สพม. 23 ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถาน ทั่วไป 12 ก.ย. 63
24 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 ในสถานการณ์ CODIV-19 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 ในสถานการณ์ CODIV-19 ทั่วไป 12 ก.ย. 63
25 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร ทั่วไป 12 ก.ย. 63
26 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน ทั่วไป 12 ก.ย. 63