ระบบรับสมัครนักเรียน

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
137 หมู่1 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042704615 โทรสาร 042704614

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา